CASE HIGHTLIGHTS

MORNI BUJANG v. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD
INDUSTRIAL COURT, KUALA LUMPUR
RAJESWARI KARUPIAH
AWARD NO. 475 OF 2021 [CASE NO: 20/4-307/20]
22 MARCH 2021

INDUSTRIAL COURT: Jurisdiction – Whether the Industrial Court had the threshold jurisdiction to hear the matter – Factors to consider – Evidence adduced – Effect of – Whether the respondent company had been a statutory authority under the Industrial Relations Act 1967 – Evaluation of the evidence – Effect of – Industrial Relations Act 1967, ss. 2, 20(1), 29(fa), 29(g) & 52(1)


MOHAMAD NOOR JAAMAD lwn. PUSPAKOM SDN BHD
MAHKAMAH PERUSAHAAN, KUALA LUMPUR
TEOH CHIN CHONG
AWARD NO. 747 TAHUN 2021 [NO. KES: 14/4-775/20]
15 APRIL 2021

PEMBUANGAN KERJA: Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan polisi syarikat – Kesalahan seksual – YM dituduh dengan kesalahan ‘khalwat’ – Sama ada berjaya dibuktikan oleh syarikat terhadapnya – Faktor-faktor yang harus diambil kira – Keterangan yang dikemukakan – Kesannya – Setakat hari perbicaraan, YM tidak didakwa atas kesalahan tersebut di mahkamah – Kesannya – Sama ada syarikat telah bertindak secara tergesa-gesa terhadapnya – Penilaian keterangan – Kesannya – Sama ada pembuangan kerja YM telah dilakukan secara adil dan bersebab – Akta Perhubungan Perusahaan 1967, ss. 20(3) & 30(5)