CASE HIGHTLIGHTS

ABDUL MALEK GAMPANG lwn. ADVANCE PACT SDN BHD
MAHKAMAH PERUSAHAAN, KUALA LUMPUR
GULAM MUHIADDEEN ABDUL AZIZ
AWARD NO. 380 TAHUN 2018 [NO. KES: 6(18)(12)(20)/4-1175/13]
20 FEBRUARI 2018

PEMBUANGAN KERJA: Ketidakhadiran – Sama ada YM telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran – Keterangan yang dikemukakan – Kesannya – Sama ada berjaya dibuktikan oleh syarikat terhadapnya – Penjelasan YM – Sama ada dapat diterima – Sama ada pembuangan kerja YM telah dilakukan secara adil dan bersebab

PEMBUANGAN KERJA: Ketidakturutan – Sama ada YM gagal untuk mengikut arahan syarikat untuk tidak menghadiri latihan yang dianjurkan oleh pembekalnya di negara Jerman – Keterangan yang dikemukakan – Kesannya – Penjelasan YM – Sama ada dapat diterima – Sama ada pertuduhan ini berjaya dibuktikan oleh syarikat terhadapnya – Sama ada pembuangan kerja YM telah dilakukan secara adil dan bersebab

PEMBUANGAN KERJA: Salah laku – Sama ada YM telah menerima penajaan pembekalnya tanpa kelulusan syarikat – Faktor-faktor yang harus diambil kira – Keterangan yang dikemukakan – Kesannya – Sama ada pertuduhan ini berjaya dibuktikan oleh syarikat terhadapnya – Sama ada pembuangan kerja YM telah dilakukan secara adil dan bersebab – Akta Perhubungan Perusahaan 1967, ss. 20(3) & 30(5)

SIASATAN DALAMAN: Kesilapan prosedur – Sama ada SD yang telah dijalankan telah mematuhi prinsip-prinsip keadilan asasi – Faktor-faktor yang harus diambil kira – Kesannya

VINCENT PILLAI LEELAKANDA PILLAI v. SUBANG JAYA HOTEL DEVELOPMENT SDN BHD
INDUSTRIAL COURT, KUALA LUMPUR
JAMIL ARIPIN
AWARD NO. 487 OF 2018 [CASE NO: 14/4-1339/16]
5 MARCH 2018

CONTRACT OF EMPLOYMENT: Type of – Fixed-term contract – Claimant’s first fixed-term contract renewed before expiry of first term – Whether the duration of his employment had been altered – Factors to consider – Evidence adduced – Effect of – Whether the claimant, by his conduct, had agreed to it – Position of the claimant in the company

CONTRACT OF EMPLOYMENT: Type of – Fixed-term contract – Whether the claimant had been a permanent employee of the company – Factors to consider – Evidence adduced – Effect of – Age of the claimant when he had been first employed – Retirement policy of the company – Claimant’s actions – Whether it had been within his contemplation that the contract would not be renewed upon its expiry – Effect of – Whether it had been a genuine fixed-term contract – Whether there had been a dismissal – Whether dismissal without just cause and excuse